Disclaimer

 

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook TMO/Detex moet voldoen aan deze wetgeving. Dit betekent dat TMO/Detex u nog beter zal informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen en waarom zij dit doet. Iedere student/cursist heeft  het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. Hiertoe is binnen TMO/Detex een privacybeleid opgesteld. U kunt hier o.a. lezen hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van TMO/Detex, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tmo.nl.